شمع مدادی رنگین کمان وطن :

شمع مدادی وطن در چندین رنگ مختلف ،در بستهای وکیوم شده بدون اشک و دود ،رنگی و مشکی

قطر شمع : 9 میلی متر

ارتفاع شمع : 12 سانتی متر